MTÜ Avalike ürituste korradajate liit MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit
NGO Estonian Union of Organizers of Public Events

Liitu meiega - koos kostavad sõnumid kaugemale!

Avalike ürituste korraldajate liidu peamine eesmärk on lahendada Eesti avalike ürituste ja avalikkusele suunatud erinevat liiki ürituste korraldajate ühiseid muresid, saada ja jagada liidu liikmete kogemusi valdkonna edendamiseks ning olla esindusorganisatsioonina heaks partneriks kõigile, kes seda soovivad ja vajavad. Samuti on oluline väärtustada korraldussektori ettevõtjate tegevust arvukate sidusvaldkondade tööandjana ning riigile maine- ja turismitulu loojana. Liidu üheks tegevuseks on selgitada avalikkusele, et avalike ürituste korraldamine on reaalne ettevõtlus, mis toob tulu kogu ühiskonnale. Liiduga liitumise kohta saab lisainfot siit.


AGENDAD

Avalike ürituste korraldajate liidu üldkoosolekul arutatakse aktuaalsete teemade üle ja liidu juhatus kinnitab teemad (agendad), mis on liidu liikmete ja valdkonna arendamise huvides olulised lahendada või arendada. Igal agendal on oma vastutav projektijuht ja töörühm, kindel ajakava ja liidu liikmetele protsessist ja tulemustest ülevaate andmise kord ja tähtaeg. Kui teil on teada mõni oluline probleem või teema, mis võiks olla liidu liikmete ja valdkonna arendamise huvides liidu ametlikuks ja avalikuks agendaks, siis andke sellest teada aadressil info@liit.ee


AGENDA 1: KORDUSKASUTUSNÕUD EESTI avalikel üritustel

Jäätmekäitlus avalikel üritustel on olnud oluliseks fookusteemaks liidu loomise algusajast. Alates 1.1.2024 on Eestis avalikel ürituste lubatud kasutada ainult korduskasutusnõusid, Tallinnas jõustus see kord osaliselt (sõltuvalt külastajate arvust) 1.6.2023. Praktikas elluviimise kohta on korraldajate küsimused esitatud Pro Koosolek 2 lehel www.prokoosolek.ee, nendele küsimustele leiame vastuseid koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna Linnavalitsusega. 

Jäätmekorralduse erinevad variatsioonid on olnud ka seniste Pro Koosolekute päevakorra peateemad: 

Pro Koosolek 2 (2023)
Pro Koosolek 1 (2020)

Projektijuht: Auris Rätsep, info@liit.ee 


AGENDA 2: Avalike ürituste korraldamise olulisuse mõtestamine ja sidusus valdkondadega

Riigis toimuvate avalike (sh avalikkusele suunatud) ürituste mõju ettevõtlusele, inimeste elukvaliteedile (heaolule) ja riigi mainele (seondub turismiettevõtluse ja muude valdkondadega). 
Projektijuht: Tarmo Hõbe, tarmo@liit.ee 


AGENDA 3: Kultuuri- ja spordiürituste piletite käibemaksu vähendamine

Agenda koostöös Music Estonia ja teiste organisatsioonidega.
Projektijuht: Tarmo Hõbe, tarmo@liit.ee 


AGENDA 4: Avalike ürituste korraldamise arendamine

Avalike ürituste korraldamise võimaluste ja tingimuste arendamine, nende seas: 
A: Toimumiskohtade olemasolu, renditingimused, tehnilised tingimused;
B: Tasude ja maksude määrad ja tingimused;
C: Koostöö omavalitsustega.
Projektijuht: Lauri Viikna, lauri@liit.ee


KOOSTÖÖPROJEKTID

PRO KOOSOLEK - ÜRITUSTE KORRALDAJATE KOHTUMISPAIK

Avalike ürituste korraldajate liit kutsub Eesti avalike ürituste korraldajad ja koosoleku teemadega suhestuvad korralduspartnerid ühisele koosolekule. Päevakorras on valdkonnas aktuaalsed teemad. 

Aktuaalse koosoleku veebileht: www.prokoosolek.ee
Pro Koosolek 2 (2023)
Pro Koosolek 1 (2020)


praktikale või vabatahtlikuks?

Kui soovid teha koolipraktikat või tööd vabatahtlikuna avaliku ürituse korraldamisel, siis kirjuta meile info@liit.ee

Praktika teema võiks olla: "Eesti avalike ürituste ajalugu". Tegevuse sisu: Tähelepanuväärsete Eesti avalike ürituste info kaardistamine ja info hankimine (tekst, fotod, videod). Info kannab avalikult liidu veebilehel loodavale teemalehele.


AÜKL Kutse liitumiseks copy.jpg