MTÜ Avalike ürituste korradajate liit MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit
NGO Estonian Union of Organizers of Public Events

Korraldajaid on palju ja nad tegutsevad erinevate eesmärkide, töömeetodite ja tõekspidamiste alusel. Vastutustundlik korraldaja on usaldusväärne partner toimumiskohale ja ürituse korraldamisel osalevatele (äri)partneritele ning mis peamine: märgist oma korraldustegevuses kasutava korraldaja poolt loodud üritusel tunnevad külastajad ennast oodatud ja hoituna - see idee on kujutatud ka märgise kujunduses.

Märgis Vastutustundlik korraldaja on loodud Avalike ürituste korraldajate liidu poolt märgise kasutamise tingimusi täitvatele korraldajatele avalikuks kasutamiseks.


MÄRGISE kasutamise tingimused

1. Märgise kasutaja saab aru mõiste "vastutustunne" tähendusest. 

2. Märgise kasutaja ei juhindu ürituste korraldamisel mitte ainult seadusega ettenähtud korrast, vaid tagab ürituse korraldusmeeskonna tegutsemise vastutustundlikult ka nendel teemadel, mis on seadusega reguleerimata või mida on sõnastuse tulemusena võimalik tõlgendada mitmeti.

3. Märgise kasutaja juhindub ürituse korraldamisel heast tahtest ja tervest mõistusest ning teeb ürituse paremaks korraldamiseks võimalusel ja omal parimal äranägemisel rohkem kui seadusega minimaalselt ette nähtud on: oskab ennetada ohtlikke olukordi ja teeb ürituse partnerite ja külastajate heaolu nimel ka neid tegevusi mida seadusega tingimata ette nähtud ei ole (sh COVID jms nakkusolukordi ennetavad tegevused ürituse ala ja töökorralduse planeerimisel, turvateenuse ja jäätmevaldkonna tark korraldamine jne).

4. Märgise kasutaja ei väldi ürituse korraldustegevust puudutavaid seaduselünkasid, vaid juhib nende parandamise vajalikkusele tähelepanu, informeerides Avalike ürituste korraldajate liitu ja/või avaliku ürituse luba väljastavat omavalitsust ja teisi ametkondi keda konkreetne teema puudutab. Samuti osundab märgise kasutaja praktikas kohaldamatuteks (või tarbetuks) osutunud seadustele, eesmärgiga edendada ürituste korraldusvaldkonda Eestis.

5. Märgise kasutaja jaoks on mõisted "moraal" (ka "moraalne kompass") ja "ärieetika" korralduslikus (äri)tegevuses olulisel ja auväärsel kohal. 

6. Märgise kasutaja ei sea oma isiklikke ärihuve kõrgemale külastajate heaolust.

7. Märgise kasutaja on Avalike ürituste korraldajate liidu liige. Liikmelisuse info


MÄRGISE kasutaMINE

Märgise kasutamiseks liituge Avalike ürituste korraldajate liiduga


MÄRGISE GRAAFILINE SÜMBOOLIKA

Vastutustundlik korraldaja / Responsilble organizer (PDF, JPG)


Vastutustundlik korraldaja_ copy.jpg